آبان ۱ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست گروه فیزیک در گزارش ها - (بدون دیدگاه)

مهر ۱۷ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست گروه فیزیک در گزارش ها - (بدون دیدگاه)

خرداد ۲۵ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست گروه فیزیک در گزارش ها - (بدون دیدگاه)

نمره واقعی

خرداد ۲۵ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست گروه فیزیک در گزارش ها - (بدون دیدگاه)

🔸 نمره ی واقعی یعنی

 

🔹 تلنگر به مسئولان

🔹 دفاع از استقلال معلم

🔹 هدایت تحصیلی صحیح دانش آموز

🔹 واقعی کردن سطح انتظارات والدین از فرزندان

🔹 پاسداری از جایگاه واقعی معلم

🔹 بازیابی ارزش والای معلم

🔹 عدالت ساری و جاری

🔹 احساس مسئولیت

🔹 ارزش گذاری به تلاش

🔹 بازیابی ارزش علم

🔹 مبارزه با تبعیض

🔹 بازگشت احترام معلم

🔹 شناخت واقعی والدین از توانایی فرزندان

 

🔸 نمره ی غیر واقعی یعنی

 

▪️ ایجاد توقع بیجا در دانش آموز

▪️ ایجاد انتظارات بیش از حد در مدیران

▪️ ایجاد امید واهی در والدین

▪️ خیانت به دانش آموز

▪️ تخریب چهره ی معلم

▪️ نادیده گرفتن یک سال تلاش خود

▪️ خیانت به آینده ی سرزمین

▪️ پایین آوردن شأن معلم در حد یک امضا

▪️ خیانت به علم

▪️ تبعیض آشکار

▪️ امضای گواهی فوت آموزش

▪️ خیانت به معلم سال بعد

خرداد ۲۵ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست گروه فیزیک در گزارش ها - (بدون دیدگاه)

معرفی کتاب

خرداد ۷ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست گروه فیزیک در گزارش ها - (بدون دیدگاه)

کتاب “آموزش فیزیک با رویکرد پدیده محور”

 

رویکرد آموزشی این کتاب، یادگیری پدیده محور است؛ به این معنا که یادگیری بر مبنای مشاهده پدیده های جهان واقعی شکل می گیرد و سامان می یابد. در این نوع یادگیری، دانش آموزان به طور گروهی دست به فعالیت و کاوش می زنند. فعالیت ها در گروه های دانش آموزی انجام می شوند و نتیجه گیری ها نیز، از مشارکت گروهی دانش آموزان بر می آیند. معلم، گروه ها را تشویق و راهنمایی کرده و سرانجام، نتیجه ها را راستی آزمایی و تایید می کند.

در آموزش فیزیک به شیوۀ سنتی، معمولا یک پدیده را به بخش های کوچک و جداگانه از هم تقسیم می کنیم و هر بخش را به طور جدا از هم بررسی می کنیم. در یادگیری پدیده محور، نه تنها مرزهای مصنوعی بین پدیده ها ترسیم نمی کنیم بلکه سعی می کنیم به پدیده های فیزیکی به طور کلی نگاه کنیم. در آموزش فیزیک به شیوه پدیده محور، دانش آموزان وقوع یک پدیدۀ فیزیکی را مشاهده می کنند و سپس به قدر کافی کنجکاو می شوند که بخواهند بدانند: «چرا چنین چیزی رخ داده است؟ »

رویکرد این کتاب به آموزش فیزیک، بر مبنای کنجکاوی و نوآوری و گشودن راهی شوق انگیز و سرگرم کننده برای یادگیری فیزیک است.

 

 

خرداد ۵ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست گروه فیزیک در گزارش ها - (بدون دیدگاه)

خرداد ۵ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست گروه فیزیک در گزارش ها - (بدون دیدگاه)

جشنواره الگوهای تدریس برتر

اردیبهشت ۴ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست گروه فیزیک در گزارش ها - (بدون دیدگاه)

فروردین ۲۱ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست گروه فیزیک در گزارش ها - (بدون دیدگاه)