پرسش فیزیک دهم

دی ۲۰ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست گروه فیزیک در گزارش ها - (بدون دیدگاه)

۸۴۶۷۳

مسابقه دست ساخته ها

دی ۲۰ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست گروه فیزیک در گزارش ها - (بدون دیدگاه)

مسابقه دست ساخته ها

فیزیک فنی ۲۲درخواست تصحیح فیزیک دهم۲

پرسش نامه

دی ۱۳ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست گروه فیزیک در گزارش ها - (بدون دیدگاه)

پرسشنامه_Page_1پرسشنامه_Page_2پرسشنامه_Page_3

مسابقه دست ساخته ها

دی ۱۳ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست گروه فیزیک در گزارش ها - (بدون دیدگاه)

مسابقات دست ساخته ها

بارم بندی فیزیک پایه دهم

دی ۶ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست گروه فیزیک در گزارش ها - (بدون دیدگاه)

دهم ریاضی فیزیک

دهم علوم تجربی

دریافت فایل

untitled

IMG_4139IMG_4137

۴۲۶۱۲۱۰۱۴_۴۵۸۱۵۴۲۶۱۰۸۵۵۴_۱۷۸۵۹۷