دریافت فایل

untitled

IMG_4139IMG_4137

۴۲۶۱۲۱۰۱۴_۴۵۸۱۵۴۲۶۱۰۸۵۵۴_۱۷۸۵۹۷

فرم بازدید

آبان ۱۷ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست گروه فیزیک در گزارش ها - (بدون دیدگاه)

physic

IMG_3892IMG_3893IMG_3890

filename_=utf-8''شیوه نامه فیلم سه دقیقه ایfilename_=utf-8''مشخصات تهیه کننده اثر[۱]

مسابقه تهیه فیلم کوتاه

مهر ۲۶ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست گروه فیزیک در نامه ها - (بدون دیدگاه)

۷۷۰۳۴(۱)

مسابقه طرح درس نویسی

مهر ۲۶ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست گروه فیزیک در نامه ها - (بدون دیدگاه)

۷۷۰۳۶

فرم امتیاز بندی_Page_1